Руйнуємо міфи про освіту за кордоном. Навчання в Японії

Руйнуємо міфи про освіту за кордоном. Навчання в Японії

Японія - відома світові завдяки передовій техніці і розвитку науки і науковомістких технологій, унікальній мові, культурі і традиціям, працелюбності, природі і мистецтву, неповторному дизайну в інтер’єрі, костюмі, ландшафті, архітектурі і все це з урахуванням складних геологічних умов. Це й перелік можна продовжувати, бо Японія – справді унікальна країна, а у японців - багато чого можна навчитися, бо в основі всіх створюваних ними інновацій і технологій лежить ґрунтовна освіта і працелюбність.

Традиційно, Японія найбільше приваблює японістів і тих, хто цікавиться японською культурою. Але стрімкий розвиток науки і технологій, роблять її привабливою й для студентів технічних спеціальностей. Також цікавою Японія буде і тим, хто планує пов’язати своє життя, або вже пов’язав його, із мистецтвом – дизайном, образотворчим мистецтвом, музикою, театром, кіно тощо. Культурна спадщина тут ретельно оберігається і передається з покоління в покоління, а сучасне мистецтво характеризується неповторною індивідуальністю і широким поглядом на світ, людину, сучасні проблеми.

Прийнята урядом Японії програма розвитку взаємодії з іншими країнами передбачає залучення 300 тисяч іноземних студентів до 2020 року (у 2003 році в Японії навчалося 100 тисяч іноземних студентів). Це зумовило розвиток нових стипендіальних програм та програм обміну студентами, спрощення умов вступу і сприяння у працевлаштуванні після закінчення навчання.

Також існують спеціальні підрозділи та установи, діяльність яких полягає у підтримці іноземних студентів, надання студентам можливості почати навчання у вересні (а не в квітні, коли зазвичай починається навчальний рік у Японії), залучення викладачів з інших країн, розширення програм обміну з університетами інших країн.

class-education-japan-Kamakura4.jpgУ Японії налічується понад 750 вищих навчальних закладів, з яких 75 відсотків — приватні. За результатами рейтингу університетів світу QS World University Rankings 2011/12, в топ-50 університів світу входять три японських університети: Університет Токіо (University of Tokyo) – на 25-му місці, Кіотський університет (Kyoto University) – на 32-му і Університет Осаки (Osaka University) на 45-му місці.

Також слід згадати, що 2008 році японські науковці разом із своїми американськими колегами (теж за походженням японці) отримали Нобелівську премію з фізики.

Загалом, всіх іноземних студентів за метою їх поїздки до Японії можна умовно поділити на 3 групи:

1) студенти, які прагнуть вивчати лише японську мову;

2) студенти, які вивчають японську мову для подальшого навчання в коледжах або університетах;

3) студенти, які поступили до коледжу або університету перебуваючи у рідній країні, і володіють японською мовою.

Відповідно, для кожного з цих типів студентів перелік документів і терміни їх оформлення можуть відрізнятися. Але для початку, пропонуємо коротко ознайомитися з системою освіти Японії, типами існуючих навчальних закладів, видами стипендіальних програм.

Система освіти і особливості організації вищої освіти в Японії

В Японії існує 5 типів вищих навчальних закладів:

- технологічні коледжі,

- молодші коледжі,

- коледжі зі спеціальними навчальними програмами (курси після середньої шкільної освіти),

- університети (курси бакалаврського рівня),

- заклади, що пропонуються магістерські і докторські (аналог вітчизняної аспірантури) програми.

Перед тим як перейти до детального опису особливостей кожного з перелічених навчальних закладів, слід коротко сказати про систему шкільної освіти в Японії. В цілому вона подібна до системи в Україні, але здобуття повної шкільної освіти триває 12 років: 6 років – молодша шкільна освіта, 3 роки – середня шкільна освіта і ще 3 роки – вищі шкільні класи. Відповідно до університетів (на бакалаврат) може вступи людина з повною середньою освітою або після коледжів. До коледжів вступають на базі середньої шкільної освіти. Нижче пропонується більш детальний опис кожного із типів навчальних закладів.

Молодші коледжі

Тривалість навчання у закладах цього типу складає 2 або 3 роки залежно від факультету. Більшість факультетів відносяться до економіки, гуманітарних наук, педагогіки та соціології.

Коледжі зі спеціальними навчальними программами

Заклади цього типу позиціонуються в Японії як заклади вищої освіти. Вони пропонують професійно-технічну освіти, а також здобуття навичок, вмінь та знань необхідних у повсякденному житті. Тривалість навчання тут складає 1 рік, або більше (переважно всі курси тривають 2 роки).

Технологічні коледжі

Технологічні коледжі розраховані на випускників середніх шкіл, нtokio_japan.jpgавчання триває 5 років. Після їх закінчення випускники можуть поступити до університету на скорочені програми навчання. В Японії діє близько 60 таких коледжів. Навчальні програми спрямовані на підготовку студентів у галузях інженерії, торгівлі тощо.

Детальніша інформація щодо технологічних коледжів є на сайті Міністерства освіти, культури, спорту, науки та технології.

Університети (бакалаврські програми)

Вступ до університету на бакалаврську програму можливий на основі повної шкільної освіти і коледжів.

В Японії є приблизно 700 університетів, серед яких національні, державні, приватні. Тривалість навчання на програмах бакалаврського рівня 4 роки, за винятком навчання на факультетах медицини, стоматології, ветеринарної медицини, де потрібно навчатися 6 років. Після закінчення основного 4-літнього курсу навчання в університеті випускник може вступити до магістратури, чи до докторантури.

Детальнішу інформацію про бакалаврські програми в окремих університетах можна отримати на сайті Організації студентських служб Японії (JASSO).

Університети (магістерські та докторські (аналог вітчизняної аспірантури) програми)

Тривалість навчання залжить від програми: на програмах магістерського рівня - 2 роки, докторського - 5 років.

Як правило, докторська програма ділиться на два етапи: перший етап дворічний (відповідно до тривалості магістерської програми), другий - трирічний. Втім, тривалість навчання на докторських програмах з медицини, стоматології, ветеринарної медицини складає 4 роки. Деякі університети пропонують докторські програми, які покривають усі 5 років навчання, деякі - навчання, яке покриває лише другий, трирічний, етап.

img.php.jpgЯпонські виші мають унікальний у світі інститут “студента-дослідника” – кенкюсей. Це означає, що студент, який поставив за мету одержання наукового ступеня, має можливість займатися дослідницькою роботою в обраній ним конкретній області знань впродовж від 6-ти місяців до 1-го академічного року. Так, у Кіотському університеті є корпус, де колись були розташовані лабораторії вчених, які згодом отримали Нобелівську премію. Зараз у ньому — відділ підтримки студентів-іноземців, медичний центр, кімнати професорів і звичайні навчальні аудиторії.

Навчання проводиться переважно японською мовою, але існують також курси, які викладаються повністю або частково англійською мовою і кількість їх постійно зростає.

Система оцінок в університетах подібна до української. За вивчення одного предмету студент отримує два кредити. Протягом всіх чотирьох років навчання студент повинен набрати 120 кредитів. Форма оцінювання — реферат або письмовий іспит наприкінці семестру; в усній формі, зазвичай, проводяться захисти наукових робіт.

Детальніша інформація щодо конкретних магістерських чи докторських програм є на сайті Культурної асоціації студентів Азії.

Умови вступу

Згідно Японського законодавства зарахованими до вишу можуть бути особи, яким вже є 18 років. Умови вступу залежать від типу навчального закладу, в якому Ви бажаєте навчатися. Відбір і зарахування абітурієнтів здійснюється за документами, за результатами письмових, усних іспитів із загальних та спеціальних предметів.

Щоб вступити до японського вишу, необхідно мати 12 років навчання (саме стільки триває навчання у школі в Японії). З нашою 11-річною освітою поступити до японських вишів можна, але лише до тих, де зараховання здійснюється за результатами вступних випробувань та іспиту «Ніхон Рюгаку Сікен» (Examination for Japanese University Admission for International Students(EJU)) - іспит на знання японської мови і знань абітурієнтів із профільних предметів – математики, фізики, хімії, біології. У Японії практично у всіх навчальних закладах викладання всіх предметів ведеться на японській мові. Вважається, що для того, щоб засвоювати матеріал нарівні з японськими студентами, необхідні знання японської мови на рівні 1-2-го рівня іспиту «Ніхонга Нореку Сікен».

Іспит «Ніхон Рюгаку Сікен» складається з двох частин. Перша частина спрямована на те, щоб оцінити рівень знань японської мови абітурієнта і складається лише японською. Другу частину іспиту - присвячену профільним предметам, абітурієнти можуть складати як японською, так і англійською мовою. Іспит «Ніхон Рюгаку Сікен» проводиться двічі на рік (весною і восени), як в Японії, так і за її межами. Залежно від кількості складаних предметів вартість іспиту коливається в Японії від 60$ (один предмет) до 120 $ (2-3 предмети). В Україні вартість складання іспиту залежить від рівня, на який абітурієнти будуть здавати і коливається від 80 грн. (5-ий, найвищий рівень) до 200 грн. (1-й рівень). Окремо оплачуються бланки заяви – по 20 грн. за кожний примірник бланк. Результати цього іспиту надсилаються до вибраних навчальних закладів. Якщо для конкретної спеціальності балів абітурієнта достатньо, то він зараховується на навчання.

Детально про дати, вартість і умови реєстрації на іспит можна знайти на сайті Посольства Японії в Україні  або за зазначеними на сайті контактними телефонами.

Якщо ж Ви плануєте оволодіти японською мовою «на місці» - Вам стане в нагоді мережа шкіл японської для іноземців, в тому числі і при вузах та коледжах, детальніше про яких піде мова нижче. При цьому іспит на знання японської та з фахових предметів складається по закінченню мовної школи.

Вивчення японської мови в японських мовних школах

В Японії існує 391 приватна школа, де іноземці мають можливість оволодіти японською мовою. Всі вони об’єднані в асоціацію NISSHINKYO (Association for the Promotion of Japanese Language Education), яка стежить за дотриманням стандартів викладання. Крім того, іноземці можуть вивчати японську мову на кафедрах японської мови для іноземців «Бекка» при університетах і університетах короткого циклу (як приватних, так і державних).

1301403504_692.jpgУ Японії більшості навчальних закладів викладання предметів ведеться японською мовою. Вважається, що для того, щоб засвоювати матеріал на рівні з японськими студентами, іноземні студенти повинні володіти японською хоча б на 1-2-ому рівні за іспитом «Ніхонга Нореку Сікен». Це приблизно 600-900 годин вивчення японської мови. Програми вивчення японської мови в мовних школах Японії інтенсивні і дозволяють досягти необхідного рівня за 1-2 роки, на що у своїй країні йде не менше 5 років. Великим плюсом вивчення японської мови в Японії є те, що студент одночасно зі знаннями японської отримує величезний потік інформації та знань. А навички спілкування з японцями відкривають широкі перспективи при працевлаштуванні і в подальшій кар’єрі.

Пересічні японці, незважаючи на систематичне вивчення англійської мови протягом 6 років у школі, володіють нею на низькому рівні. Це гарантує 100% занурення іноземних студентів в японо мовне середовище. Низький рівень володіння іноземними мовами серед японців пояснюють значними відмінностями у структурі японської мови, що перешкоджає оволодіти іншими мовами. Тому люди, які володіють хоча б одною іноземною мовою користуються в Японії великою пошаною.

Тривалість і фінансування навчання

Тривалість навчання в Японії та спосіб, в який навчання фінансується, відрізняються залежно від категорії, під яку підпадають іноземні студенти. Загалом, в Японії розрізняють 4 таких категорії:

1. Студенти, які отримали стипендію від японського уряду

2. Іноземні студенти, які приватно фінансують своє навчання

3. Студенти, чиє навчання оплачують іноземні уряди

4. Студенти короткострокових програм студентського обміну

Стипендіальні програми.

pic_1358533963.jpgЯпонський уряд пропонує сім типів стипендій, які доступні в рамках стипендіальної програми японського уряду - Monbukagakusho: для студентів, які займаються дослідженнями; для студентів для навчання вчителів; для студентів бакалаврських програм, для студентів, які вивчають японську; для студентів технологічних коледжів; для студентів коледжів, які пропонують спеціальні навчальні програми; та студентів, які приїжджають в Японію в рамках Програми молодих лідерів.

Особи, які бажають отримати стипендію, можуть це зробити наступним чином:

1. Отримати рекомендацію від Посольства Японії (чи Генерального консульства).

2. Отримати рекомендацію від приймаючого університету.

3. Бути вибраним японським університетом, в якому Ви вже навчаєтеся як студент, який особисто фінансує своє навчання.

Детальний огляд цих стипендій, процедур подачі документів тощо можна прочитати: http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0201e.html, http://www.jpss.jp/eng/sguide/index.html.

Також, рекомендуємо періодично заходити на сайт Посольства Японії в Україні для актуальної інформації щодо грантів та стипендій для навчання в Японії.

Необхідні документи для вступу до японського вишу

Процедура вибору вузу, подачі документів і отримання візи займає від 6 до 12 місяців. Умови вступу залежать від того чи Ви плануєте навчатися у мовній школі, чи одразу поступили до вишу. Більшість необхідних бланків можна безкоштовно завантажити із сайтів вузів. На основі документів про зарахування до навчального закладу в Посольстві Японії в Україні отримується відповідна віза, згідно якої іноземний студент отримує статус «Студенту коледжу» або «Студенту до-коледжевого закладу». Після чого студент повинен сплатити за навчання і підібрати житло, забронювати авіа білет і придбати медичну страховку.

Перелік документів і порядок їх заповнення, необхідних для подачі на отримання стипендій від японського Уряду зазначається на сайті Посольства Японії в Україні разом із переліком стипендій на наступний рік. Визначальним при цьому є знання японської мови (хоча б на початковому рівні) і вільне володіння англійською, а також визначитися із вишем і планом наукових досліджень. План наукових досліджень, рекомендації з вузу і останнього місця роботи також входять до переліку обов’язкових документів до подання на стипендії.

Вартість навчання і умови проживання

Плата за навчання в японських вузах студентів варіюється від 380 тис. Ієн (3,8 тис. доларів) на рік і вище в державних вузах, та до 900 тис. ієн (9 тис. доларів) у приватних вузах. Дорожче за все коштує навчання з економічних, медициних, філологічних, педагогічних профілів. Витрати на проживання складають приблизно 9-12 тис. ієн у рік у залежності від міста, у якому розташований вуз.

1019277881_557b306749.jpgПри кожному університеті є студентські гуртожитки. За місяць проживання в кімнаті з двома–трьома колегами треба заплатити 2—3 тисячі ієн (150—250 гривень). Кухня і туалет для мешканців кількох таких кімнат — спільні, душу немає. Миються студенти у громадських лазнях. У Кіото, наприклад, один візит туди коштує 410 ієн (близько 27 гривень). Але є й комфортабельніші варіанти гуртожитків, плата в яких не дуже відрізняється від орендної плати за двокімнатну квартиру десь на околицях Києва.

Загалом на харчування і проживання студенти витрачають в середньому 100 тис. ієн на місяць (близько 1 тис. доларів), але в Токіо – найдорожчому за рівнем життя місті, - ці витрати можуть бути вищими до 1,5 рази. Левові частки витрат йдуть на громадський транспорт (доцільніше пересуватися велосипедом), харчування, предмети особистої гігієни.

Детальніше про життя іноземних студентів в Японії можна ознайомитися на сторінці: http://www.jpss.jp/eng/life/index.html. На сторінці можна знайти інформацію про необхідні процедури після приїзду до Японії, корисну інформацію про життя в Японії, способи подачі заявки на отримання стипендії, місця, де студенти можуть працювати тощо

Можливості заробітків для студентів

У японських компаніях часто розраховують на студентів–«арубайтерів» — тимчасових заробітчан. Однак для того, щоб влаштуватися на роботу, необхідно володіти японською мовою на побутовому рівні, не мати заборгованостей з навчання.

Гнучкий графік занять дозволяє попрацювати удень і вночі. Заробітна платня «арубайтерів» є пристойною — мінімум 800 ієн за годину ($1 дорівнює 122 ієнам). Це — суттєва частина коштів, на які живе більшість японських студентів. Також багато хто отримує щомісяця певну суму від батьків, є й багато видів стипендій (щоправда, більшість із них треба повертати частинами упродовж, наприклад, 10 років після закінчення навчання), тим більше, що 80% іноземців учаться в Японії за свій рахунок.

Якщо іноземний студент зі статусом "Студент коледжу" чи "Студент до-коледжевого закладу" бажає працювати в Японії, йому потрібно отримати дозвіл на діяльність, яка виходить за межі його резидентського статусу, від Імміграційного бюро до початку роботи. Такий дозвіл може бути виданий лише, якщо робота не заважатиме навчанню іноземного студента.

Так, наприклад, іноземні студенти зі статусом "Студент коледжу" можуть працювати максимум 28 годин на тиждень (гостьові студенти та студенти-дослідники - максимум 14 годин на тиждень). Часткова робота студентам зі статусом "Студент до-коледжевого закладу" дозволяється в рамках 4 годин на тиждень.

Додаткові джерела інформації

25.jpgВичерпну інформацію для іноземних студентів в Японії, стипендії для іноземних студентів, інформацію про навчальні заклади в Японії можна знайти на сайті JASSO (Japan Student Services Organization) (російською мовою), а також сайті "Study in Japan" (російською, англійською мовою), http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/en/ (англійською мовою).

Univer.tv хоче побажати всім сміливості, сил, натхнення щоб не відступати перед труднощами і здійснити вашу Мрію! І хай сонце Вашої долі світить не згасаючи.

Євгенія Головчанська

Київ
спеціально для Univer.tv


Возврат к списку

Реклама
В молодой и развивающийся интернет-проект (тематика проекта: все для студентов и абитуриентов) требуется оператор/монтажер видео с опытом работы, либо без опыта работы, желающий добиться успехов в своей деятельности (студент). Работа в интересной команде и получение опыта гарантировано.

Информацию о себе и примеры своих работ присылайте по адресу:
 inetproekt.ua@gmail.com
или пишите в соц/сетях:

https://www.facebook.com/univertv.uaПортал для студентов и абитуриентов. Все права защищены.

Условия использования контента. При полном или частичном копировании информации, ссылка на Univer.tv обязательна (для интернет-ресурсов нужна гиперссылка).

Сайт разработан компанией Апсель ®          
Готовые сайты и магазины на 1С-Битрикс