Руйнуємо міфи про освіту за кордоном. Навчання в Китаї – твої можливості, твоє майбутнє

Руйнуємо міфи про освіту за кордоном. Навчання в Китаї – твої можливості, твоє майбутнє

Відомий своєю унікальною культурою та традиціями Китай є однією з не багатьох країн, економічний ріст яких лише трохи уповільнився під час світової економічної кризи. Сучасному швидкому та інтенсивному розвиткові Піднебесна завдячує не лише великій кількості дешевої робочої сили, завдяки наявності якої в країну прийшли світові промислові лідери із унікальними технологіями, але й продумана стратегія розвитку освіти і науки. Китайці мають самобутню та оригінальну систему освіти та виховання, вдосконалену і перевірену багатовіковим досвідом - у Древньому Китаї перші навчальні заклади з'явилися на початку періоду Шань-Інь (1766 р. до н.е.). Вона спирається на загальнолюдські норми навчання і виховання, проте реалізує їх, виходячи з власних, національних умов, звичаїв і традицій.

Перспективи

Зростання промислового виробництва і економіки пред’являють високі вимоги до якості освіти, а інвестиції, які китайський уряд направляє в освітні програми сягають до 4% ВВП КНР. Завдяки цьому активно розвиваються наукові центри, де вже не лише вдосконалюють існуючі, а й розвивають абсолютно нові й унікальні технології. Один з найбільш амбітних проектів Китаю у сфері освіти – «Проект 211», згідно якому сто китайських вузів в 2021 р. повинні зайняти лідируючі позиції в світі.

Вже зараз багато китайських фахівців і учених, що здобули освіту в Європі і США і досягли в цих країнах успіху, повертаються викладати на батьківщину, де уряд забезпечує їм гідну оплату праці і умови життя. Державні субсидії йдуть також на забезпечення високого технологічного рівня учбового процесу і підтримку обдарованих студентів. Така політика робить вищу освіту в Китаї доступнішою і популярнішою, руйнуючи помилкові стереотипи про цю країну. До співпраці активно залучаються найкращі науковці, дослідники, інженери та фахівці з усього світу. Все це робить Китай з кожним роком привабливішим для студентів та молодих науковців з різних країн.

Сьогодні Китайські вищі навчальні заклади запрошують до себе іноземних студентів на навчання на перший курс (бакалаврат), а також на програми стажування і навчання студентів старших курсів, навчання в магістратурі, докторантурі (аналог вітчизняної аспірантури). Також є можливості для проживання іноземних студентів у в родинах простих китайців з метою спілкування китайською мовою і для розуміння суспільної ситуації. В докторантурі для іноземних студентів, які володіють китайською мовою на низькому рівні, читають курси не лише китайською, а й англійською мовами.

Система освіти в КНР

Учеба-в-Китае1-300x174.jpgСьогодні в кожній із провінцій є свої ВНЗ (медичний, технічні вузи, педагогічні вузи - університет та інститут). Інститути (як підрозділ університету) пропонують для вивчення програми більш вузької спеціалізації, а університети - програми загального профілю.

Одна з особливостей навчання в Китаї - значна перевага в програмах вузівської освіти природно-технічних і прикладних дисциплін (близько 60% студентських місць, проти 14% у США, 18% в Голландії, 22% в Таїланді, 26% в Японії, 30% у Малайзії). Таким чином, гуманітарії (за винятком, можливо, соціологів) – становлять відносно малу частину студентства, у порівнянні Китай з розвиненими країнами або азіатськими сусідами. Зміст програм навчання перебуває в КНР під суворим державним контролем. Особливої уваги заслуговує розробка наукових і дослідницьких проектів на базі вузу, де часто реалізуються державні дослідницькі програми. Крім того, у Китаї кожен вуз має власний журнал, а при більшості вишів діють власні видавництва.

У Китаї, як і на Заході, діє стандартна трирівнева програма підготовки:

1. Бакалаврат. Термін навчання - 4 - 5 років. Після успішного закінчення цього етапу випускники одержують закінчену вищу освіту з присвоєнням ступеня "Бакалавр". Контроль знань у ВНЗ Китаю здійснюється тільки в екзаменаційній формі, заліків немає. Іспити проводяться письмово (у формі тестів) по кожному предмету, на вирішення яких дається приблизно по дві години. Питання для підготовки заздалегідь не надаються. Предмети поділяються на обов'язкові та факультативні. На кожен предмет у навчальному плані відведено певну кількість пар. Якщо за семестр набрано достатню кількість балів, то студент переводиться на наступний курс. У ВНЗ Китаю немає такої форми навчання як семінари, за винятком таких предметів, як, наприклад, англійська мова. У Китаї видається загальний для всіх ВНЗ підручник з кожного предмета, і тільки він рекомендований Міністерством освіти. Існують і інші підручники, але базовий - тільки один.

2. Магістратура. Термін навчання - 2-3 роки. Після успішного закінчення цього етапу випускники одержують закінчену вищу освіту з присвоєнням ступеня "Магістр".

3. Докторантура (аналог вітчизняної аспірантури). Термін навчання - 2-4 роки. Після успішного закінчення цього етапу випускники одержують закінчену вищу освіту з присвоєнням ступеня "Доктор".

Факультети в вузах приблизно ті ж, що і в Росії і країнах СНД. Але є й такі факультети, які відсутні у вітчизняних вузах. Наприклад, факультети політичних наук і політичного виховання, наукового соціалізму, управління народним господарством та інші. Китайські студенти не залежно від спеціальності вивчають обов'язкові дисципліни: історію китайської революції, науковий соціалізм, філософію і політекономію.

Останнім часом встановилися зв'язки китайських вищих навчальних закладів з відповідними структурами інших країн. До Китаю приїжджають читати лекції провідні вчені та викладачі різних областей знань. Практикується також обмін студентами та фахівцями: коли китайські студенти виїжджають на навчання і стажування до країн Європи, Сполучених Штатів Америки, до Росії та країн СНД, а іноземні студенти прибувають на навчання до Китаю.

Гранти уряду Китаю навчання в будь-якому ВНЗ

87302425_46850588_yaponiya.jpgНавчання українських студентів та молодих вчених в китайських ВУЗах здійснюється в межах Китайської державної стипендіальної програми. Ця програма передбачає виплату щорічних стипендій, які дозволяють отримати ступінь бакалавра, магістра або доктора наук в будь-якому університеті Китаю. Кандидат може вибрати спеціалізацію, включаючи поглиблене вивчення китайської мови. В залежності від форми навчання, курси тривають від одного року до п’яти років. Виплачувана стипендія покриває витрати на навчання, проживання, харчування, придбання навчальних матеріалів та медичну страхування.

Подача документів для вступу і навчальні програми

Для прийому до китайського ВНЗ необхідним є наявність атестата про середню освіту і володіння китайською мовою. Деякі заклади приймають студентів за результатами вступних іспитів. Іноземні студенти можуть зв'язатися з приймальною комісією навчального закладу з допомогою мережі Інтернет. Якщо критерії учня задовольняють потреби вимоги ВНЗ, з метою зручності процедура зарахування здійснюється також через мережу Інтернет. Сьогодні понад 300 китайських вишів приймають іноземних студентів у такий спосіб.

Подача анкет і пакету документів для отримання стипендій на навчання залежить від конкретної навчальної програми, але в середньому – це квітень-травень, на окремі програми жовтень-листопад.

Найвідоміші китайські ВУЗи

До переліку найвідоміших вузів Китаю входять наступні університети

gym.beihang.university.jpgBeihang University - Пекінський университет авіації і космонавтики. Один з найкращих технічних університетів Китаю і має великий вплив на авіаційну і космічну промисловість країни. Заснований у 1952, розташований у Пекіні.

Beijing University of Technology, - Пекінський університет технології, - являє собою багато профільну академічну структуру, де проводяться наукові дослідження у різних технічних, економічних галузях, у сфері управління, гуманітарних наук і права. Заснований у 1960 році, належить муніципальній владі Пекіну, визнаний одним з 100 головних вузів 21 століття. В Пекінському університеті технології пропонується 43 навчальні програми для бакалаврів, 81 програма для магістрів і 45 програм для докторантів.

China Agricultural University - Китайський сільськогосподарський уніиверситет, знаходиться у підпорядкуванні Міністерства освіти КНР і є кращим навчальним закладом, що спеціалізується в галузі сільського господарства, біології, інженерії, ветеринарної медицини, економіки, менеджменту, гуманітарних і соціальних наук. Заснований у 1905 році, нині входить до вузів, що приймають участь у «Проект 211».

ChongQing University - Чунцинський університет, розташований у місті Чунцін (економічний, культурний і транспортний центр південно-західних областей Китаю), заснований у 1929 році. Сьогодні університет є одним з головних державних науково-дослідних університетів Китаю, входить до «Проект 211». Однією з унікальних особливостей університету є найбільший в Китаї відділ Архітектури. Окрім цього студентам пропонуються освітні програми з таких спеціальностей: філософія, право, педагогіка, гуманітарні науки, природничі науки, інженерні науки, економіка, агрономія, медицина, менеджмент, механіка, машинобудування, приладобудування і технології, електрична інженерія, біомедична інженерія, оптика, матеріалознавство, металургія, комп’ютерні технології, громадянське будівництво, гірська інженерія, бізнес-менеджмент, екологія та інші.

Fudan_Towers.jpgFudan University – Університет Фудань, заснований у 1905 році, розташований в Шанхаї. Університет Фукань згідно національного рейтингу Chinese Academy of Management Science посідає 6-е місце в рейтингу університетів Китаю і 103 місце у світовому рейтингу університетів The Times QS World University Rankings. Університет є багато профільним і пропонує 73 навчальні програми для бакалаврів, 156 для магістрів, 201 – для докторантів. До складу університету входять 17 інститутів, 69 факультетів, 7 дослідницьких центрів соціальних наук і 9 дослідницьких центрів фундаментальних наук.

Jilin University – Цзиліньський державний університет економіки і фінансів. Цей навчальний заклад був організований у 1946 р. як курси підвищення кваліфікації кадрів Північно-Східного банку, які у 1950 році були перетворені в училище фінансового профілю, на базі якого у 1958 року відкрито перший інститут фінансів і торгівлі. Свою сучасну назву вуз дістав у 2010 році. За понад 60-річну історію университет став багато профільним економічним вузом країни, в якому розташована головна база фундаментальних і прикладних наукових досліджень провінції Цзілінь. Сьогодні, навчання студентів здійснюється 27 спеціальностям на 17 факультетах. Також університет пропонує 20 магістерських програм по трьом напрямкам – економіка, управління, право.

Nanjing University – Нанкінський Університет, розташований у місті Нанкін, заснований у 1902 році, входить до п’ятірки кращих вузів Китаю, а також посідає 120 місце у світовому рейтингу університетів The Times QS World University Rankings. У розпорядженні університету 127 інститутів і 98 дослідницьких центрів. В університеті окрім програм навчання для бакалаврів і магістрів, докторантів, діють мовні курси та школи.

Northwestern Polytechnical University – Північно-західний політехнічний університет, розташований у місті Хінанг, заснований у 1938 році, входить у «Проект 211». Також університет входить до спілки дев’яти кращих вузів Китаю - Excellent Union 9 universities (E9) in China. Університет пропонує 54 навчальні програми для бакалаврів, 101 – для магістрів і 57 – для докторантів, та 12 програм для молодих вчених.

dsc_0007.jpgRenmin University - Народний університет Китаю, заснований 1937 року, розташований в Пекіні. Традиційно вважається одним з кращих вузів Китаю, які спеціалізуються на гуманітарних і суспільних науках. Про це також свідчить 21 місце в Національному рейтингу The Chinese University Ranking by the Chinese Academy of Management Science. Університет пропонує навчання на 43 спеціальностях. Особливо ж цінуються випускники цього університету по спеціальностям право, економіка і журналістика.

Tongji University – Університет Тонджі, розташований у Шанхаї, заснований у 1907 році. Університет посідає 25 місце в національному рейтингу The Chinese University Ranking by the Chinese Academy of Management Science. Сьогодні університет пропонує студентам навчальні програми для бакалаврів, магістрів, докторантів з п’яти напрямів: інженерія, медицина, мистецтво, право, природничі науки. Основною спеціалізацією університету є підготовка студентів за спеціальностями архітектура і громадянське будівництво.

gallery_0322.jpgTsinghua University – Університет Цінхуа, розташований у Пекіні, заснований у 1911 році. Університет посідає 58 місце в світовому рейтингу QS World University Rankings составляемом The Times, 147 місце в світовому рейтингу згідно The Webometrics Ranking of World Universities, і 2 місце в Національному рейтингу The Chinese University Ranking by the Chinese Academy of Management Science. Спеціалізується університет на таких напрямах: журналістика, історія, філософія, юриспруденція, біоінженерія, конструювання, будівництво, живопис, промисловий дизайн, менеджмент, управління бізнесом, фінанси, економіка. Всього студентам пропонуються навчальні програми за 38 спеціальностями, а також мовні курси.

University of International Business and Economics – Університет міжнародного бізнесу і економіки, розташований в Пекіні, заснований у 1951 році, є учасником проекту «Проект 211». Університет пропонує навчальні програми з 15 спеціальностей для бакалаврів китайською мовою і 7 – англійською, програми за 9 спеціальностями китайською і 3 - англійською для магістрів, підготовка докторантів китайською мовою здійснюється за 5 спеціальностями і англійською мовою за 1 спеціальністю. Також університет пропонує широкий вибір курсів китайської мови.

Xiamen University – Сяменський університет, розташований у місті Сямен провінції Фуцзянь, заснований 1921 року, входить до проекту «Проект 211». Університет пропонує 79 програм для бакалаврів і 217 – для магістрів, 131 – для докторантів. При університеті діють 12 дослідницьких центів.

Wuhan-University-11.jpgWuhan University – Уханський університет, розташований у Ухань провінції Нубей, заснований у 1893 році, входить до проекту «Проект 211». Університет входить до 500 кращих університетів світу згідно Times Higher Education за 2012 рік, посідає 79 місце серед азіатських університетів згідно рейтингу QS World University Rankings за 2012 год, і 28 місце в рейтингу китайських вузів The Chinese University Ranking by the Chinese Academy of Management Science. До складу університету входять 38 інститутів і коледжів. Підготовка бакалаврів, магістрів і докторантів здійснюється на 20 факультетах. За красу комплексу споруд і території університету Уханський університет називають одним з найгарніших університетів світу.

Співпраця з українськими ВУЗами

imукages.jpgЗ китайськими вузами співпрацюють на Інститут Конфуція при Луганському національному університеті ім.Т.Г.Шевченка, Київський політехнічний інститут.

Інститут Конфуція при Луганському національному університеті ім.Т.Г.Шевченка співпрацює з Чжецзянським педагогічним університетом. В рамках співпраці реалізуються програми та стипендіальна підтримка талановитих студентів, які вивчають китайську мову, викладачів китайської мови та слухачів Інституту Конфуція. Студентам пропонується програми навчання в магістратурі (2 роки), рік або півроку навчання у Чжецзянському педагогічному університеті. Витрати за міжнародний переліт несе претендент на участь в програмі, витрати за реєстраційний внесок, навчання, основні навчальні матеріали та проживання на території студентського містечка несе Штаб-квартира Інститутів Конфуція (Ханьбань), а також при цьому виплачується щомісячна допомога в юанях, залежно від виду стипендії. Важливо: нарахування стипендії залежить від результатів поточної успішності студента.

Київський політехнічний інститут співпрацює з Харбінським політехнічним інститутом в межах Китайської державної стипендіальної програми. Ця стипендіальна програма включає у себе виплату стипендій іноземним студентам на навчання в магістратурі або аспірантурі. Навчання в Харбінському політехнічному інституті відбувається на китайській мові. Тому стипендіальна програма покриває витрати як в період вивчення китайської мови у Китаї (1 рік) так і протягом навчання власне в магістратурі/аспірантурі (2/3 роки). Перелік спеціальностей широкий, починаючи від менеджменту та економіки і закінчуючи інженерними науками.

Кілька слів про китайську мову

0000000045.jpgОднією з основних вимог для навчання в Китаї є знання китайської мови. Деякі ВУЗи в якості підтвердження рівня володіння мови вимагають наявність є сертифікату HSK. Залежно від програми навчання, стажування та їх тривалості мінімальним для зарахування є рівень володіння мови від другого до п’ятого рівнів. Деякі з освітніх програм передбачають вивчення студентом, магістром, докторантом китайської мови протягом першого року навчання.

Існує стереотип, згідно з яким, китайську мову дуже важко вчити. Насправді ж, сьогодні, в мовних школах Пекіна і Шанхаю вчиться багато студентів з Європи, США, Японії, приїжджають бізнесмени з Росії, які зацікавлені в розвитку ділових відносин з Китаєм. Багато хто з них стверджує, що розмовна мова не така важка у вивченні, як здається: у ній відсутні такі граматичні елементи, як відмінювання, часи та ін. Наявність музичного слуху полегшує сприйняття мови на слух, але можна обійтися і без нього – в китайській лише чотири тональності звуків, а це під засвоїти більшості студентів. Викладачі ж вважають, що розмовна мова особливо легко і швидко дається тим, хто вчив російську, оскільки у них розвиненіший артикулярний апарат і їм легше вимовляти складні звукосполучення, яких немало в російській мові.

Певні труднощі складає письмова китайська мова: освоєння п’яти тисяч ієрогліфів, які зобов’язана знати освічена людина, вимагає часу, зосередженості і терпіння. Але цей ступінь необхідний лише тим іноземним студентам, які планують здобувати вищу освіту в Китаї. Більшість студентів приїжджають туди практично з нульовим знанням китайського і вже через рік вивчення мови поступають на перший курс університету. На мовних програмах навчання ведеться в основному англійською мовою, але в деяких школах працюють російськомовні викладачі. У Китаї є декілька хороших лінгвістичних центрів, що пропонують різні курси: від двотижневого ознайомлювального курсу, де можна освоїти ази мови, до серйозної річної підготовки. Проходження мовної програми можна суміщати із заняттями єдиноборством, каліграфією, вивченням історії і культури Китаю.

Умови і вартість проживання

image234s.jpgЖиття і освіта в Китаї на разі доступніші, ніж, наприклад, в Європі. Плата за навчання в КНР є відносно низькою і залежить від обраної спеціальності та навчального закладу. Так, вартість навчання в одному з провідних сучасних технічних університетів – від $ 2500 в рік, в провідному економічному вузі UIBE – $ 3100 в рік (китайською мовою) і $ 6200 в рік (англійською мовою). На цей час, середня плата за навчання в Китаї складає приблизно 20 тис. Юанів (біля 2500 €) на рік.

Умови проживання в китайських вузах сильно змінилися за останні двадцять років. Комплекси споруд - студентські містечка – це невеликі ізольовані житлові райони міста. Тут є все, необхідне як для навчання, так і для життя: поштове відділення, різноманітні магазини (продовольчі і промтоварні), книжковий магазин, майстерні з ремонту взуття та одягу, невеликі базарчики. Багато вузів розташовані на околицях міст з мальовничими куточками китайської природи.

Університети пропонують студентам з-за кордону комфортні студентські гуртожитки, спеціально побудовані для іноземців. Це можуть бути апартаменти – окрема квартира на території гуртожитку зі всіма зручностями і за досить низькою ціною (біля $ 15 в добу). Дешевший варіант – кімната на двох з санвузлом, телевізором і телефоном ($ 2000 в рік).

Замість висновків

china_8_20110806_1040888047.jpgРіст попиту у світі на китайську освіту і мовні програми говорить про те, що Китай все більш щільно інтегрується в світову економіку, і фахівці, що володіють китайською мовою, високо цінуються в Китаї та інших країнах.

Вискова якість освіти, великий вибір спеціальностей та напрямів підготовки бакалаврів, магістрів, аспірантів, програм співпраці з українськими вузами та доступна вартість і високі стандарти умов проживання, робить китайські університети надзвичайно привабливими не лише для випускників шкіл, але й студентів старших курсів, молодих вчених і тих, кому для роботи необхідні знання китайської мови і культури.

Євгенія Головчанська
Київ
спеціально для Univer.tv

Возврат к списку

Реклама
В молодой и развивающийся интернет-проект (тематика проекта: все для студентов и абитуриентов) требуется оператор/монтажер видео с опытом работы, либо без опыта работы, желающий добиться успехов в своей деятельности (студент). Работа в интересной команде и получение опыта гарантировано.

Информацию о себе и примеры своих работ присылайте по адресу:
 inetproekt.ua@gmail.com
или пишите в соц/сетях:

https://www.facebook.com/univertv.uaПортал для студентов и абитуриентов. Все права защищены.

Условия использования контента. При полном или частичном копировании информации, ссылка на Univer.tv обязательна (для интернет-ресурсов нужна гиперссылка).

Сайт разработан компанией Апсель ®          
Готовые сайты и магазины на 1С-Битрикс